Tradycja podtrzymana – Tradition upheld

Jak zapewne już wiecie, za rok czeka nas 40 edycja „Kurierów” dla orlików, a jeszcze w tym roku, przeprowadzimy 4 edycję wyścigu dla amatorów. I ponownie, jak przed rokiem, ostatnia sobota sierpnia, będzie dniem zmagań sprinterów i klasykowców na drogach dwóch gmin: Baranowa Sandomierskiego oraz Padwi Narodowej. Cieszymy się, że tym razem w edycji dla amatorów, udało się podtrzymać tradycję, aby głównym bohaterem plakatu, był zwycięzca ostatniej edycji. Tak będzie i teraz, bo wyścig planowany na 27 sierpnia, będziemy reklamować postacią triumfatora ze Starej Lubowli, mistrza Dawida Nytko z Tarnowa, uchwyconego na szosach Spisza przez Jakuba Laszka w ostatni dzień kwietnia 2022.
Oczywiście, trwają zapisy do 4 edycji a link do zapisów mamy tutaj: https://dostartu.pl/karpacki-wyscig-kurierow-dla-amatorow-2022-v7618

 

ENG
As you probably already know, next year we will have the 40th edition of the „Couriers” for eagles, but still this year we are going to conduct the 4th edition of the race for amateurs. And again, as a year ago, the last Saturday in August will be a day of sprinters and classics struggles on the roads of two communes: Baranów Sandomierski and Padew Narodowa. We are glad that this time in the edition for amateurs, we managed to maintain the tradition so that the main character of the poster is the winner of the last edition. This will also be the case now, because the race planned for August 27, we will advertise with the figure of the winner from Stara Lubowna, champion Dawid Nytko from Tarnów, captured on the roads of Spisz by Jakub Laszek on the last day of April 2022.
Of course, registration for the 4th edition is in progress and the link to the entries we have here: https://dostartu.pl/karpacki-wyscig-kurierow-dla-amatorow-2022-v7618

You may also like...