2 miesiące do startu – 2 months to start

A dokładnie 58 dni pozostało nam do startu 40. edycji „Kurierów”. Z tej okazji pojechaliśmy na trasy etapów, bo śniegu już tam nie ma, aby zobaczyć wszystkie miejsca premii górskich. A będzie ich dużo, bo aż 22! Czekamy zatem na górali :)

And exactly 58 days left until the start of the 40th edition of „Couriers”. On this occasion, we went to the stages, because the snow is gone, to see all the places of the climbs. And there will be a lot of them, as many as 22! So we are waiting for the highlanders :)

You may also like...