Podkarpackie, przestrzeń otwarta – Podkarpackie, open space

Po raz szósty w historii i po raz trzeci na drogach Baranowa Sandomierskiego i Padwi Narodowej – przed nami kolejny, Karpacki Wyścig Kurierów dla Amatorów. Z radością informujemy, że po raz pierwszy, partnerem wyścigu jest Województwo Podkarpackie, a jego tytułowe, hasło przewodnie „Podkarpackie, przestrzeń otwarta”, zna już każdy, kto doświadczył wietrznej przestrzeni podczas naszych 25 – kilometrowym rund.
Podczas tegorocznej edycji będą goście specjalni, będą koszulki klasyfikacji generalnej oraz specjalnych, będą nowe i ciekawe nagrody. Pamiętajcie też, że nasza impreza odbywa się w dniu startu Vuelty, dlatego też, wszyscy waleczni torreadorzy Kurierów dla Amatorów, będą specjalnie wyróżnieni:) A na zdjęciach – bohaterowie ostatnich akcji, zwycięzcy z ubiegłego roku: Sonia Cięciel i Dawid „Kanibal” Nytko. Czekamy na dalsze Wasze zgłoszenia!

For the sixth time in history and for the third time on the roads of Baranów Sandomierski and Padew Narodowa – another Carpathian Couriers Race for Amateurs is ahead of us. We are happy to announce that for the first time, the partner of the race is the Podkarpackie Voivodeship, and its title motto „Podkarpackie, open space” is already known to everyone who has experienced windy space during our 25-kilometre rounds.
During this year’s edition there will be special guests, there will be jerseys of general and special classifications, there will be new and interesting prizes. Also remember that our event takes place on the day of the Vuelta start, so all the brave bullfighters of Couriers for Amateurs will be specially distinguished :) And in the photos – the heroes of the latest actions, winners from last year: Sonia Cięciel and Dawid „Kanibal” Nytko. We look forward to your further submissions!

You may also like...