Sędzia główny – President of the Commissaires Panel

Właśnie nadeszła do nas informacja z UCI, że do przewodniczenia międzynarodowej komisji sędziowskiej, podczas 40 edycji wyścigu, ponownie wyznaczono Valerego Sevruka z Ukrainy. Będzie to jego trzecia delegacja na „Kurierów”, gdyż poprzednio sędziował edycje 2019 i 2022 roku. Warto wspomnieć, że również trzy razy, główną sędziną wyścigu była Inger Ness z Norwegii. Sędzia Sevruk przyleci do nas z Niemiec, gdzie obecnie przebywa na przymusowej emigracji z rodzinnego Charkowa.
We have just received information from the UCI that Valery Sevruk from Ukraine has been reappointed to chair the international commissaires panel during the 40th edition of the race. This will be his third delegation to „Couriers”, as he previously was in the 2019 and 2022 editions. It is worth mentioning that Inger Ness from Norway was also the president of commissaires of the race three times. Commissaire Sevruk will come to us from Germany, where he is currently in forced emigration from his hometown of Kharkiv.

You may also like...