W uznaniu zasług – In recognition of merit

Zapewne pamiętacie, że pięć koszulek liderów klasyfikacji indywidualnych, po ostatniej edycji pojechało do zaledwie trzech krajów. Trzy koszulki zabrał zwycięzca całej 39 edycji, Chorwat Fran Miholjevic w barwach włoskiego teamu. Najlepszym góralem został Frank van den Broek z Niderlandów, a najlepszy sprinter Marckus Njor, wrócił do Danii. Dlatego w uznaniu zasług, w imię dalszej współpracy oraz dla promowania najwyższego poziomu młodzieżowego kolarstwa, pierwsze trzy teamy, zaproszone na 40 edycję „Kurierów”, to:  Cycling Team Friuli z północnej Italii, JEGG-DJR Academy spod Bredy w Niderlandach oraz Restaurant Suri – Carl Ras z Danii. Z honorowymi numerami od 1 – 5, pojedzie oczywiście najlepsza drużyna poprzedniej edycji, czyli CT Friuli. Zapraszamy i do zobaczenia w Budapeszcie!
You probably remember that the five jerseys of the leaders of the individual classifications went to only three countries after the last edition. Three jerseys were taken by the winner of the entire 39th edition, Croatian Fran Miholjevic in the colors of the Italian team. The best climber was Frank van den Broek from the Netherlands, and the best sprinter, Marckus Njor, returned to Denmark. Therefore, in recognition of merits, in the name of further cooperation and to promote the highest level of youth cycling, the first three teams invited to the 40th edition of „Couriers” are: Cycling Team Friuli from northern Italy, JEGG-DJR Academy from Breda in the Netherlands and Restaurant Suri – Carl Ras from Denmark. With the honorary numbers from 1 to 5, the best team of the previous edition, i.e. CT Friuli, will go. We look forward to seeing you in Budapest!

You may also like...