Young power

6 grudnia, to w polskiej tradycji dzień, w którym do grzecznych dzieci przychodzi św. Mikołaj. Nie wiemy, na ile zawodnicy kolejnych trzech zespołów byli grzeczni, ale wiemy, że stanowią w światowym peletonie nową jakość i młodzieńczą siłę. Pragnąc stale wprowadzać w karpackim peletonie ewolucyjne zmiany zdecydowaliśmy, że kolejne trzy ekipy wpisane na listę startową to: EF Nippo Development, zarejestrowaną w USA, belgijski Bingoal WB Devo Team i Tudor Pro Cycling Team U23 ze Szwajcarii.

EF Nippo Development, to międzynarodowy skład, który jest oficjalnym zespołem młodzieżowym Education First Easy Post World Tour Team. Kibice naszego wyścigu zapewne pamiętają, że w 2014, dwa etapy wygrał Rumun Eduard Grosu z Vini Fantini – Nippo. A polski ślad jest taki, że cały ostatni sezon ścigał się w barwach „dorosłego” EF Nippo, Szymon Tracz – szósty kolarz „Kurierów” 2019.

Bingoal WB Devo Team, to od 2019 młodzieżowy skład pro-kontynentalnego Bingoal Pauwels Sauces WB. Z tej kolarskiej szkoły wyszło wielu znanych zawodników, a my dalej kibicujemy szczególnie Stanisławowi Aniołkowskiemu, który po dwóch wygranych etapach „Kurierów” w 2019, trafił do tego belgijskiego Bingoal dwa lata temu.

Tudor Pro Cycling Team, to w tym zestawieniu najmłodszy projekt, który ewoluował ze Swiss Racing Academy, odniósł w poprzednim sezonie 18  zwycięstw generalnych i etapowych. Trudno się dziwić tej drużynowej chęci wygrywania, skoro mentorem szwajcarskiej ekipy jest słynny Fabian Cancellara.

 

December 6th is the day in Polish tradition when Santa Claus is coming to polite children. We do not know to what extent the athletes of the next three teams were polite, but we do know that they represent a new quality and youthful strength in the world peloton. Wishing to constantly introduce evolutionary changes in the Carpathian peloton, we decided that the next three teams on the starting list are: EF Nippo Development, registered in the USA, Belgian Bingoal WB Devo Team and Tudor Pro Cycling Team U23 from Switzerland.

EF Nippo Development, is an international squad that is the official youth team of the Education First Easy Post World Tour Team. Fans of our race probably remember that in 2014, two stages were won by Romanian Eduard Grosu from Vini Fantini – Nippo. And the Polish trace is that the entire last season raced in the colours of the „adult” EF Nippo, Szymon Tracz – the sixth cyclist of „Couriers” in 2019.

Bingoal WB Devo Team is the youth squad of the pro-continental Bingoal Pauwels Sauces WB since 2019. Many famous athletes came out of this cycling school, and we continue to support especially Stanisław Aniołkowski, who, after winning two stages of „Couriers” in 2019, went to this Belgian Bingoal two years ago.

The Tudor Pro Cycling Team, the youngest project in this ranking, which evolved from the Swiss Racing Academy, scored 18 overall and stage victories last season. It is hardly surprising that team’s desire to win, since the mentor of the Swiss team is the famous Fabian Cancellara.

You may also like...