There’s an interest/Jest zainteresowanie

You probably remember that in the last, pandemic edition, a total of 17 teams took part in the race. We would like to inform you that so far, 17 teams have also applied to participate in the 39th edition of the race. Most, because three each from Poland and the Netherlands (it is known), two each from Italy and Austria (also no surprise), and one each from the Czech Republic, Sweden, Norway, Slovenia, Monaco, Germany and Ukraine. The top ten on the official starting list will be announced at the end of November. We wonder if anyone else will apply?
Zapewne pamiętacie, że w ostatniej, pandemicznej jeszcze edycji, wystartowało ogółem 17 zespołów. Chcemy Was z radością poinformować, że do tej pory, do udziału w 39 edycji wyścigu, zgłosiło się również 17 ekip. Najwięcej, bo po trzy, z Polski i Niderlandów (wiadomo), po dwie z Italii i Austrii (również bez zaskoczenia) oraz po jednej z Czech, Szwecji, Norwegii, Słowenii, Monako, Niemiec i Ukrainy. Pierwsza „dziesiątka” na oficjalnej liście startowej będzie ogłoszona na koniec listopada. Ciekawe, czy jeszcze się ktoś zgłosi?

You may also like...