Oranje

As part of further summaries of the last edition, apart from the undoubted individual success of Filip Maciejuk, it is worth noting the Dutch results during the „Couriers”. The Dutch, and specifically WPGA Amsterdam, won the team classification, but De Jonge Renner and Sensa-KvK were also at the top of the table; they won two jerseys: active and … mountain (Mathijs de Leng, De Jonge) and almost in full squad (14 out of 15 starters) finished the Carpathian competition. Only Bram Leerkes (WPGA), who had an accident in the last kilometers of the final stage, did not reach the finish line. So cycling is a team sport?
And in the Polish-Dutch competition, which has lasted since the reactivation of the event, we have a perfect draw in the general classification, i.e. five to five:
2009 Piotr Gawroński, Polish National Team
2010 Adrian Honkisz, Polish National Team
2011 Paweł Bernas, Cartusia Kartuzy
2018 Filip Maciejuk, Polish National Team
2021 Filip Maciejuk, Polish National Team
2012 Maurits Lammertink, Jo Piels
2013 Stefan Poutsma, Jo Piels
2015 Tim Ariesen, Jo Piels
2019 Marijn van den Berg, Metec
2020 Jordan Habets, WPGAmsterdam
Therefore, we are already looking forward to the next struggles during the 39th edition.

W ramach dalszych podsumowań ostatniej edycji, oprócz niewątpliwego sukcesu indywidualnego Filipa Maciejuka, warto zauważyć niderlandzkie wyniki podczas „Kurierów”. Holendrzy, a konkretnie WPGA Amsterdam, wygrali klasyfikację drużynową, a w górnej części tej tabeli byli jeszcze De JongeRenner oraz Sensa-KvK; wygrali dwie koszulki: aktywnych i… górską (Mathijs de Leng, De Jonge) oraz niemal w komplecie (14 na 15 startujących) zakończyli karpacką rywalizację. Do mety nie dojechał jedynie Bram Leerkes (WPGA), który uległ wypadkowi na ostatnich kilometrach finałowego etapu. Czyli kolarstwo, to jednak sport drużynowy?
A w polsko – niderlandzkiej rywalizacji, która trwa od reaktywowania imprezy, mamy idealny remis w klasyfikacji generalnej, czyli pięć do pięciu:
2009 Piotr Gawroński, PolishNational Team
2010 Adrian Honkisz, PolishNational Team
2011 Paweł Bernas, Cartusia Kartuzy
2018 Filip Maciejuk, PolishNational Team
2021 Filip Maciejuk, PolishNational Team
2012 MauritsLammertink, JoPiels
2013 Stefan Poutsma, JoPiels
2015 Tim Ariesen, JoPiels
2019 Marijn van den Berg, Metec
2020 Jordan Habets, WPGAmsterdam
Dlatego też już dzisiaj, nie możemy doczekać się kolejnych zmagań podczas 39. edycji.

You may also like...